Univerzitet

O nama

Udruženje studenata Mašinskog fakulteta Istočno Sarajevo „ŽIROSKOP“ je studentska organizacija koja okuplja studente Mašinskog fakulteta. U prijeratnom periodu „ŽIROSKOP" je radio kao Studentska organizacija Mašinskog fakulteta u Sarajevu. Nakon završetaka rata obnovljene su aktivnosti studenata u okviru Udruženja studenata Mašinskog fakulteta „ŽIROSKOP“ Istočno Sarajevo.

USMF „ŽIROSKOP“ delegira više članove u Savez studenata Univerziteta u Istočnom Sarajevu (SSUIS) čiji je punopravni član. „ŽIROSKOP“ je od 1997. godine punopravni član Zajednice organizacija studenata mašinstva (ZOSM). Studenti Mašinstva iz Istočnog Sarajeva redovno učestvuju na takmičenjima u znanju i sportu studenata mašinskih fakulteta i  viših škola sa prostora bivše SFRJ popularno naznavih „MAŠINIJADA“.

 

U Martu 2000-te godine studenti su izdali prvi broj glasila USMF „ŽIROSKOP“ pod nazivom „ŽVRLJOSKOP“. „ŽVRLJOSKOP“ piše o dešavanjima na fakultetu (i oko njega), služi kao odličan informator o sastancima organizacija u kojima je USMF član (ZOSM, SSUIS, Studentska unija RS, Omladinski forum RS), objavljuje rubrike zabavnog karaktera (anegdote, ukrštenice, strip), ali i one kao što je rubrika „Bez Pardona“ u kojoj studenti mogu izložiti svoje kritike, pohvale i prijedloge vezane za studentske domove, fakultet, univerzitet, savez studenata i dr. Poslije pauze od nekoliko godina „ŽVRLJOSKOP“ ponovo počinje sa radom, pa se uskoro očekuje izlazak novog broja.

Prijavi se

Pretraga