Univerzitet

O fakultetu

 Mašinski odsjek Tehničkog fakulteta u Sarajevu počeo je sa radom 06.10.1958. godine. (Tehnički fakultet u Sarajevu osnovan je 1949. godine sa Građevinskim i Arhitektonskim odsjekom, a Mašinski odsjek je bio treći odsjek tog fakulteta od 1958. do 1961. godine.)

 

Mašinski fakultet u Sarajevu osnovan je 1961. godine izdvajanjem Mašinskog odsjeka iz okvira Tehničkog fakulteta i pripajanjem Drvno-industrijskog odsjeka Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

NASTAVAK RADA MAŠINSKOG FAKULTETA U OKVIRU UNIVERZITETA U SRPSKOM SARAJEVU 1993. GODINE

 

Nakon izbijanja građanskog rata u bivšoj Republici Bosni i Hercegovini 1992. godine, Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske 1992. godine izdvojene su visokoškolske ustanove iz bivšeg Univerziteta u Sarajevu i nastavile sa radom u okviru Univerziteta u Sarajevu Republike Srpske.

 

Mašinski fakultet je nastavio sa radom u Vogošći pod nazivom: Univerzitet u Sarajevu Republike Srpske, Mašinski fakultet Srpsko Sarajevo – Vogošća.

 

Nakon Dejtonskog sporazuma Fakultet je 1996. godine privremeno premješten na Pale, a od 1998. godine trajno sjedište Fakulteta je u Srpskom Sarajevu – Lukavici. Puni naziv Fakulteta je: Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo.

 

Trenutno, obzirom na broj studenata koji studiraju na Mašinskom Fakultetu Istočno Sarajevo, nastava se odvija u prostorno vrlo dobrim uslovima.

 

Pored amfiteatra i dovoljnog broja učionica raspolaže sa tri moderno opremljene računarske laboratorije.

 

Prijavi se

Pretraga